Formularze

1. CESJA

 

Formularz służący do zmiany dysponenta domeny.

Przekazanie praw i obowiązków z umowy o rejestrację i utrzymywanie nazwy domeny (cesja) z jednego Abonenta Progon.pl na drugiego.

pobierz

Formularz musi być wypełniony przez obecnego i przyszłego abonenta Progon.pl oraz przesłany faksem na nr +48 22 853 88 85

Nowy abonent powinien się zarejestrować w serwisie Progon.pl i na wniosku po prawej stronie pola "nazwa abonenta" podać swój numer identyfikacyjny.
 

2. ZMIANA DANYCH ABONENTA

    

Formularz służący do uaktualnienia swoich danych adresowych w bazie Whois - NASK
 
pobierz

Formularz musi być wypełniony i opieczętowany przez abonenta o raz przesłany faksem na nr +48 22 853 88 85
 
Abonent Progon.pl powinien na wniosku po prawej stronie pola "nazwa abonenta" podać swój numer identyfikacyjny.

UWAGA! ZAMIESZCZONY FORMULARZ NIE SŁUŻY DO ZMIANY DYSPONENTA DOMENY , MOŻNA ZA JEGO POMOCĄ JEDYNIE ZMIENIAĆ DANE OBECNEGO DYSPONENTA.